AMBIENTIA

Digitaalinen asiantuntijayritys Ambientia halusi uudistaa ilmeensä.
 
Cassius loi uuden ilmeen ja brändbookin, joka luotsaa Ambientian suuntaa kohti yrityksen kolmatta vuosikymmentä.
 
Ambientian sekä uuden ilmeen ydin on digitaalisuudessa. Digitaalisuus on läsnä myös yrityksen painetuissa materiaaleissa tunnistettavasti ja tyylikkään yksinkertaisesti.